หากใครที่ต้องการทราบราคาสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ว่ามีราคาเท่าไหร่บัาง เชิญถามได้เลย

27 Jun 2016 03:11
Tags

Back to list of posts

จะเหนือกว่าสมาพันธ์ดาบพิชิตมาก แน่นอนว่าครั้งนี้เหล่า สมาชิกสมาพันธ์จิตดาบไม่ได้มาเพื่อจะทำตัวเป็นพ่อพระผู้แสนดีช่วยบอก เคลดลับในการรับมือทูตพิทักษ์มังกรเหมือนอย่างครั้งก่อน และสุวรรณ แดพิทักษ์มังกรก็ลูจะไม่มีความสำคัญอีกต่อไป ครั้นแล้วสงครามระหว่าง สระว่ายน้ําสําเร็จรูป เชียงใหม่ สมาพันธ์อันมีเป้าหมายเพื่อเข่นฆ่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก็เปิดม่านเบิกโรง เทร่างเป็นทางการ
เฉินเพิงที่เพิ่งจะยุรยาตรมาถึงเสียสายโต่งเห็นเมฆถาโถมฯ แบเฮยโถวรนอยู่ตรงมุมหนึ่ง เมื่อมาถึงจุดหมาย เหล่าสมาชิกสมาพันธ์ ร่เดดาบที่ร่วมรบมาด้วยกันกับเฉินเพิงทั้งหมดก็ขอตัวเข้าสู่สนามรบ ทำให้ แที่ยืนมุงดู'ชาวบ้าน'รบกัน ณ ที่นั้นเหลือแค่เฉินเพิง เฮยโถว เมฆถาโถมฯ แส:::พวกผู้เล่นที่ร่วมรบมาด้วยกันกับเฉินเพิงจนจบที่ไม่ใช่สมาชิกสมาพันธ์ liตดาบอีก 5 คน รวมเป็น 8 คนเท่านั้น

กลุ่มผู้เล่นที่แห่กันมาตีเหามังกรเหลือ สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคา pantip รอดถึงตอนนี้เพียง 5 คน li .เม,ๆ และหลังจากที่พอจะแยกแยะออกแล้วว่าคนของฝ่ายไหนกำลังถูก ร่แฆ่าตายอนาถมากกว่า ผู้เล่นทั้ง 5 คนนี้ที่กลายมาเป็นพรรคพวก 'ท เคราวของเฉินเพิงก็พากันตบมือดีดีนซอบอกชอบใจกันเป็นการใหญ่ ๚ เบ่งบอกว่าสมาพันธ์ดาบพิชิตเป็นที่เกลียดชังของเหล่าผู้เล่นยิ่งกว่า สม Iพันธ์จิตดาบเสียอีก
พื้นที่นี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ตรงที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ ที่ถูกฮุบเอาไวใช้ประโยช,นโดยห้ามไม่ให้คนอื่นเข้ามาร่วมใช้ด้วยแต่อย่างใด ทว่าเปีนตรงข้าม คือยิ่งมี ราคาสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคา ผู้เล่นมาใช้มากเท่าไร ก็ยิ่งได้กำไรมากเท่านั้น เพราะพวกนี้จะเก็บค่าคุ้มครองจากบรรดาผู้เล่นที่มาตีเหามังกรนั้นเอง
สมาพันธ์ดาบพิชิตทำอะไรให้ผู้เล่นทุกคนพาก้นเกลียดชังอย่าง
นั้นหรือ ?

สิ่งที่พวกนี้ทำคือการกำหนดราคาค่าคุ้มครองที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างไร้ขีดจำกัดอย่างไรเล่า ! ใครออกเงินมากกว่าก็คุ้มครองและให้สิทธี่ไน การตีเหามังกรได้มากเป็นพิเศษแก่คนนั้น พวกนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เล่น ไปแข่งขันเสนอราคาก้นเอาเองจนผลลัพธ์กลายเป็นว่ารายรับครึ่งหนึ่งที่ สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคาถูก กลุ่มผู้เล่นได้มาจากการตีเหามังกรยังไม่พอจ่ายค่าคุ้มครองให้พวกนี้เสีย ด้วย1ชํ้า หากใครไม่พอใจ สมาพันธ์ดาบพิชิตก็จะท้าให้ประกาศสงคราม เพราะ สมาพันธ์นี้มีพร้อมทั้งทุนทรัพย์และกำลังคนจึงไม่เคยกลัวที่จะมีเรื่องเสียด้วย สมาพันธ์ดาบพิชิตและสมาพันธ์จิตดาบเคยทำสงครามแย่งและ ผลัดก้นครองพื้นที่หากินก้นมาแล้วหลายครั้ง และส่วนใหญ่สมาพันธ์ดาบ พิชิตจะเป็นฝ่ายชนะ เพียงแต่หลังจากชนะแล้ว สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคาเท่าไหร่ สมาพันธ์ดาบพิชิตมักจะ ย้ายศูนย์กลางไปอยู่ที่อื่น หรือถึงกับจงใจละทิ้งพื้นที่ที่แย่งมาได้ จากนั้น รอลักพักจนกระทั้งสมาพันธ์จิตดาบจัดขบวนผู้เล่นเช้ายึดครองพื้นที่ที่ ถูกทิ้งไปนั้นเสร็จ

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License